Ubezpieczenia Rolne Warszawa

Ubezpieczenia rolne Pomożemy Ci dobrać najlepszą polisę dla Twojego gospodarstwa

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać najlepszy pakiet ubezpieczeń, odpowiadający na wszystkie Twoje potrzeby bez wychodzenia z domu!

Dobre ubezpieczenie to gwarancja bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia rolne Niektóre ubezpieczenia rolne są obowiązkowe!

Niektóre ubezpieczenia dla rolników są w Polsce obowiązkowe - są to OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 hektara. Jeśli Twoje gospodarstwo rolne uzyskuje dopłaty, masz również obowiązek ubezpieczyć uprawy.

Dodatkowo, możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie mienia i ochronę od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Z tego artykułu dowiesz się czym są i przed czym chronią:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest w Polsce obowiązkowe - obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa o powierzchni przynajmniej 1 kektara wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC rolnika chroni jego samego, osoby pozostające w nim w jednym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym od odpowiedzialności cywilnej związanej z jego prowadzeniem.

Ubezpieczenie OC rolnika ochroni rolników przed odpowiedzialnością finansową w zakresie spowodowania:

 • śmierci
 • uszkodzenia ciała
 • spowodowania problemów zdrowotnych
 • uszkodzenia lub zniszczenia mienia
 • uszkodzenia spowodowane przez pojazdy wolnobieżne wykorzystywane do pracy w gospodarstwie (np. kombajn)

Odszkodowanie obejmuje również świadczenie wypłacane w sytuacji, gdy obrażenia odniesie rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie (lub zwróci koszty leczenia).

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci wybrać najlepszy pakiet ubezpieczeń rolniczych.

Wyłączenia

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ramach tej polisy jeśli:

 • szkoda powstała w wyniku działalności prywatnej na terenie gospodarstwa, niezwiązanej z jego prowadzeniem
 • szkoda dotyczyła budynków lub domu
 • szkoda obejmowała mienie

Kwota ubezpieczenia:

Obowiązkowe ubezpieczenie oc rolników to polisa, której kwoty ubezpieczenia (czyli odszkodowanie) są zdefiniowane ustawowo. Wynoszą one:

 • 5 mln euro w przypadku uszkodzeń zdrowia
 • 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

Ubezpieczenie budynków w wariancie podstawowym jest obowiązkowe i stanowi zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia budynków tworzących gospodarstwo rolne oraz służących do szeroko pojętej produkcji rolnej.

Budynek musi spełniać następujące kryteria:

 • stanowić część gospodarstwa rolnego
 • posiadać fundament
 • posiadać dach
 • musi być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
 • być trwale związany z gruntem
 • być własnością rolnika
 • być położonym na ubezpieczanej nieruchomości
 • mieć powierzchnię minimum 20 mkw

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci wybrać najlepszy pakiet ubezpieczeń rolniczych.

Ochroną możesz zatem objąć:

 • dom
 • garaż
 • stodołę
 • oborę
 • magazyn
 • wiaty (zależnie od ubezpieczyciela, zob. wyłączenia)
 • przybudówki

Obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmie:

 • szklarni
 • tunelów
 • namiotów
 • budynków nie służących do produkcji rolnej

Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje szkody wywołane przez:

 • ogień
 • huragan (min. 24 m/s)
 • powódź
 • podtopienie (w wyniku deszczu lub spływu wód)
 • ulewny deszcz (o współczynniku przynajmnij 4)
 • grad
 • śnieg
 • uderzenie pioruna
 • eksplozję i implozję
 • lawinę (śnieżną, błotną itp.)
 • osunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • upadek statku powietrznego

Dodatkowo, możesz rozszerzyć polisę o szkody związane z:

 • dewastacją
 • dymem i sadzą
 • kosztem poszukiwania przyczyny
 • naporem śniegu
 • przepięciem
 • silnym wiatrem (od 17,5 m/s)
 • stłuczeniem
 • trzęsieniem ziemi
 • uderzeniem pojazdu
 • upadkiem drzew i masztów
 • zalaniem

Wyłączenia

Ubezpieczając budynki nie otrzymasz świadczenia za:

 • zniszczenia maszyn i urządzeń
 • uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w budynkach
 • straty wśród zwierząt

Aby ubezpieczyć się od wyżej wymienionych szkód, powinieneś wykupić dobrowolne ubezpieczenie mienia.

Do obowiązku rolnika należy wykupienie podstawowej wersji polisy rolniczej, ale możesz rozszerzyć jej zakres o dodatkowe klauzule (dodatkowo płatne). Ubezpieczyciele mogą jednak wyraźnie określać, czego nie można objąć rozszerzoną ochroną z uwagi na rodzaj budynku lub jego stan. Nie rozszerzysz ubezpieczenia o:

 • budynki nieużywane
 • szklarnie
 • cieplarnie
 • wiaty (zależnie od ubezpieczyciela)
 • kurniki o powierzchni większej niż 200 mkw lub takich, których kwota ubezpieczenia przekracza 200 tys. zł
 • budynki wyeksploatowane w przynajmniej 80%

Ubezpieczenie dofinansowywanych upraw

Obowiązkowym ubezpieczeniem musisz objąć również uprawy, jeśli pobierasz na nie bezpośrednie dopłaty.

Ubezpieczenie obejmie szkody spowodowane:

 • powodzią
 • suszą
 • gradem
 • huraganem
 • przezimowaniem
 • przymrozkami wiosennymi

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci wybrać najlepszy pakiet ubezpieczeń rolniczych.

Okres karencji

Ubezpieczenie wchodzi w życie po 14 dniach od jego zawarcia. Oznacza to, że nie otrzymasz odszkodowania za szkody, które powstaną od momentu podpisania polisy do 14 dnia po jej wykupieniu.

Wyjątkiem jest ubezpieczenie od przezimowania - towarzystwo ponosi odpowiedzialność od pierwszego dnia od podpisania polisy, jednak trzeba to zrobić do 1 grudnia.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia nie należy do obowiązkowych, ale jego wykupienie to bardzo rozsądny krok.

Ubezpieczeniem można objąć:

 • budynki (zob. ubezpieczenie budynków gospodarczych)
 • elementy stałe w budynkach (np. meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę)
 • budowle
 • ruchomości domowe
 • zwierzęta gospodarskie
 • sprzęt rolniczy
 • ziemiopłody (zbiory)
 • materiały i zapasy (np. nawozy, materiały budowlane, środki ochrony roślin)
 • pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze
 • szyby i przedmioty szklane
 • sprzęt elektroniczny (komputery, sprzęt RTV i AGD)
 • ruchomości domowe w gospodarstwie rolnym (meble, dywany, książki, ubrania)

Ubezpieczenie obejmuje szkody na mieniu spowodowane w wyniku:

 • działania ognia
 • huraganu
 • opadów śniegu
 • gradu
 • powodzi
 • podtopienia
 • uderzenia pioruna
 • ulewnego deszczu
 • stłuczenia (w przypadku przedmiotów szklanych)
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • kolizji (w przypadku pojazdów i maszyn)
 • uszkodzeń (w przypadku sprzętu elektronicznego)

Ubezpieczenie mienia nie obejmuje:

 • ubezpieczenia budynków ani domu
 • ubezpieczenia osób

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci wybrać najlepszy pakiet ubezpieczeń rolniczych.

Polisa OC w życiu prywatnym

Polisa OC w życiu prywatnym zapewnia i bezpieczeństwo finansowe w sytuacji, gdy spowodujesz szkodę osobie trzeciej. Jej zakres zależny jest od towarzystwa ubezpieczeń, zatem dokładnie czytaj warunki polisy.

Dowiedz się więcej o OC w życiu prywatnym >>

Zwróć szczególną uwagę na:

 1. Różnice w zakresie ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym.
 2. Poziom dotacji państwa. Jako rolnik możesz otrzymać dotację na ubezpieczenie rolne do 65%.
 3. Poziom szkód, który jest wymagany do poniesienia odpowiedzialności przez towarzystwo - np. niektóre towarzystwa ponoszą odpowiedzialność jeśli szkoda wyniesie przynajmniej 8%.
 4. Do kiedy ponoszona jest odpowiedzialność za zastoiska wodne w wyniku ulewnego deszczu (np. do 30 września).
 5. Czy jest wymagany udział własny.
 6. Czy ubezpieczenie od ognia warunkowane jest przyczyną powstania ognia i czy można zabezpieczyć się od każdego ognia (np. wykupując klauzulę szczególną).
 7. Okres karencji dla powodzi (np. 30 dni).

Ubezpieczenie rolne w Warszawie Znajdź najlepsze ubezpieczenie rolne w Warszawie

Czy prowadzisz działalność rolną i szukasz optymalnej ochrony dla swojego gospodarstwa, upraw, maszyn rolniczych, czy też zwierząt hodowlanych? Nasze ubezpieczenia rolne w Warszawie to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia wszechstronną ochronę przed wieloma ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej. Oferujemy szeroki zakres polis rolnych, które chronią przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych, chorób zwierząt, uszkodzenia maszyn czy też strat w produkcji. Dzięki naszej ofercie, możesz skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że w razie niespodziewanych zdarzeń, otrzymasz niezbędne wsparcie.

Rozumiemy unikalne wyzwania, przed którymi stoją rolnicy, dlatego nasze ubezpieczenia rolne w Warszawie są projektowane z myślą o elastyczności i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Oferujemy nie tylko konkurencyjne ceny, ale także profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru najlepszej ochrony. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym gospodarstwem rodzinnym, czy wielką farmą – nasze polisy rolnicze są zaprojektowane, aby zapewnić Ci spokój ducha i stabilność finansową.

Jeśli jesteś rolnikiem i poszukujesz optymalnej ochrony dla swojego gospodarstwa, upraw, maszyn rolniczych oraz zwierząt hodowlanych, to nasze ubezpieczenia rolne w Warszawie są idealnym rozwiązaniem. Oferujemy kompleksowe polisy, które zapewniają wszechstronną ochronę przed różnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej. Bez względu na to, czy martwisz się skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych, chorobami zwierząt, uszkodzeniami maszyn czy stratami w produkcji, nasza oferta ubezpieczeń rolnych ma na celu zapewnić Ci spokój ducha i stabilność finansową. Zapewniamy szeroki zakres polis rolnych, które są dostosowane do unikalnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją rolnicy. Nasze ubezpieczenia rolne w Warszawie są projektowane z myślą o elastyczności i indywidualnym podejściu do każdego klienta. Dzięki temu możesz skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że w razie niespodziewanych zdarzeń, otrzymasz niezbędne wsparcie.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Twojego gospodarstwa rolnego w Warszawie, to warto rozważyć nasze polisy rolnicze, które zapewniają kompleksową ochronę dla Twojego majątku. Nasza oferta obejmuje także polisę dla gospodarstwa w Warszawie, która chroni Twoje mienie przed różnymi ryzykami, takimi jak pożary, kradzieże czy szkody spowodowane przez działania osób trzecich. Ubezpieczenie rolnika w Warszawie to również istotny element naszej oferty, ponieważ dbamy o ochronę samego właściciela gospodarstwa. Dzięki naszym polisom, rolnik może czuć się pewnie, wiedząc, że w przypadku nagłych zdarzeń lub niespodziewanych problemów, będzie mógł liczyć na wsparcie i pomoc. Nasze ubezpieczenia rolne Warszawa są dedykowane wszystkim rolnikom, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swojego gospodarstwa oraz siebie samego. Dzięki naszym polisom, można prowadzić działalność rolniczą z większą pewnością siebie, wiedząc, że jest się odpowiednio zabezpieczonym.

Ubezpieczenie rolne w Warszawie Dlaczego warto wybrać nasze ubezpieczenie rolne w Warszawie?

Zabezpieczenie działalności rolniczej przed nieprzewidzianymi zdarzeniami jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości produkcji i ochrony Twojego dochodu. Nasza oferta ubezpieczeń rolnych w Warszawie została skonstruowana z myślą o zapewnieniu rolnikom najwyższej jakości ochrony, która umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem w każdych warunkach. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań ubezpieczeniowych, które oferują kompleksową ochronę przed szerokim spektrum ryzyk – od naturalnych katastrof, przez awarie sprzętu, aż po ryzyka rynkowe.

Wybierając nasze ubezpieczenia rolne, zyskujesz nie tylko bezpieczeństwo finansowe, ale również dostęp do naszego zespołu ekspertów, którzy zawsze są gotowi służyć pomocą i wsparciem. Nasze polisy są elastyczne i mogą być dostosowane do specyfiki Twojego gospodarstwa, co oznacza, że otrzymujesz ochronę skrojoną na miarę Twoich potrzeb. Decydując się na nasze ubezpieczenia rolne Warszawa, wybierasz niezawodnego partnera, który pomoże Ci zabezpieczyć przyszłość Twojej działalności rolniczej.

Zabezpieczenie działalności rolniczej przed nieprzewidzianymi zdarzeniami jest kluczowe dla zachowania ciągłości produkcji oraz ochrony dochodu. Nasza oferta ubezpieczeń rolnych w Warszawie została stworzona z myślą o zapewnieniu rolnikom najwyższej jakości ochrony, która umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem w każdych warunkach. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań ubezpieczeniowych, które oferują kompleksową ochronę przed różnorodnymi ryzykami – od naturalnych katastrof, przez awarie sprzętu, po ryzyka rynkowe.

Wybierając nasze ubezpieczenia dla rolników Warszawa, otrzymujesz nie tylko bezpieczeństwo finansowe, ale także dostęp do naszego doświadczonego zespołu ekspertów. Nasi doradcy są zawsze gotowi służyć pomocą i wsparciem, pomagając Ci w doborze najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych dla Twojego gospodarstwa. Nasze polisy rolne w Warszawie są elastyczne i mogą być dostosowane do specyfiki Twojego gospodarstwa, co oznacza, że otrzymujesz ochronę skrojoną na miarę Twoich indywidualnych potrzeb.

Decydując się na nasze polisy rolne w Warszawie, wybierasz niezawodnego partnera, który pomoże Ci zabezpieczyć przyszłość Twojej działalności rolniczej. Nasza oferta obejmuje różnorodne rozwiązania ubezpieczeniowe, takie jak polisy rolne dla gospodarstw, ubezpieczenia maszyn rolniczych oraz polisy na zwierzęta hodowlane. Dzięki naszym usługom, możesz być pewien, że Twój biznes będzie odpowiednio zabezpieczony przed wszelkimi nieprzewidzianymi zdarzeniami.