jak uzyskać odszkodowanie

Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie z racji ubezpieczenia lub mieszkania?

Zaktualizowano 8 sierpnia 2021 r.

W przypadku wystąpienia zdarzenia, które daje Ci prawo do uzyskania odszkodowania, przede wszystkim musisz szkodę udokumentować. Jeśli nastąpił pożar, z którym poradzisz sobie samodzielnie, udokumentuj sytuację. Zalecamy jednak, aby sięgać po wsparcie straży pożarnej, policji lub pogotowia, gdyż pozwala to na uzyskanie oficjalnego potwierdzenia zgłoszenia szkody, co jest istotne w kontakcie z ubezpieczycielem.
Gdy posiadasz już stosowne dokumenty poświadczające doznanie szkody (możesz dołączyć również wykonane samodzielnie zdjęcia), zgłoś szkodę ubezpieczycielowi poprzez jeden z oferowanych przez niego kanałów. Zwykle można to zrobić telefonicznie lub przez internet. Przekaż mu wszystkie zebrane dokumenty i oczekuj na rozpatrzenie wniosku (zwykle trwa to do 30 dni).
Ubezpieczenie może mieć dwie formy – sporną i bezsporną. Bezsporna powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, natomiast na wypłatę części spornej ubezpieczyciel ma dodatkowe 14 dni.
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do odwołania i dochodzenia swoich praw w sądzie jeśli uznasz, że odszkodowanie jest zbyt niskie lub niesłusznie nie zostało Ci przyznane.

Wyłączenia, zaniedbania, limity i karencja – w jakich sytuacjach nie dostaniesz odszkodowania?

Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania przede wszystkim wtedy, gdy szkoda nastąpiła w wyniku innego zdarzenia niż objęte polisą. Jeśli zatem nie rozszerzysz pakietu o ubezpieczenie od powodzi, w przypadku zatopienia nieruchomości wypłata pieniędzy z polisy nie będzie Ci się należała.
Co więcej, w każdym przypadku istnieje klauzula dotycząca wyłączenia odpowiedzialności. Określa ona w jakich sytuacjach odszkodowanie nie będzie Ci się należało pomimo odniesionych szkód (np. gdy nie masz pozwolenia na budowę albo gdy szkoda następuje w wyniku długotrwałego działania wilgoci). Ubezpieczając nieruchomość pamiętaj, że wypłata pieniędzy z polisy może zależeć od tego, czy dopełnisz swoich obowiązków – np. wykonasz wymagane przeglądy (np. wentylacji). Jeśli je zaniedbasz, a szkoda pojawi się w wyniku niepoprawnego działania urządzeń bez ważnego przeglądu, odszkodowanie nie będzie Ci przysługiwać.
Nie dostaniesz odszkodowania także wtedy, gdy zdarzenie będzie miało miejsce z Twojej winy lub z Twojego zaniedbania – np. zostawisz włączony gaz na kuchence, który spowoduje wybuch albo wytniesz drzewo bez pozwolenia. Również niewłaściwe użytkowanie przedmiotów odbierze Ci prawo do ubiegania się o wypłatę środków pieniężnych.
W polisie może pojawić się również zapis limitujący odszkodowanie do określonej kwoty czy procentowego udziału w szkodzie – zwróć na to uwagę zwłaszcza w przypadku ochrony przedmiotów szklanych lub ruchomych.
Ostatnią kwestią, ale nie mniej ważną jest tzw. okres karencji. W niektórych przypadkach polisa może zacząć działać dopiero po pewnym czasie – przykładem może być ubezpieczenie od powodzi. Oznacza to, że jeśli ubezpieczysz nieruchomość dziś, a powódź wystąpi szybciej niż po określonej liczbie dni, odszkodowanie nie będzie Ci się należało.